august 2021

man
tirs
ons
tors
fre
lør
søn
26
27
28
29
30
31
1
Begivenheder for 31 juli
Begivenheder for 1 august
Ingen Begivenheder
2
3
4
5
6
7
8
Begivenheder for 2 august
Ingen Begivenheder
Begivenheder for 3 august
Ingen Begivenheder
Begivenheder for 4 august
Ingen Begivenheder
Begivenheder for 5 august
Ingen Begivenheder
Begivenheder for 6 august
Ingen Begivenheder
Begivenheder for 7 august
Begivenheder for 8 august
Ingen Begivenheder
9
10
11
12
13
14
15
Begivenheder for 9 august
Ingen Begivenheder
Begivenheder for 10 august
Ingen Begivenheder
Begivenheder for 11 august
Ingen Begivenheder
Begivenheder for 12 august
Ingen Begivenheder
Begivenheder for 13 august
Ingen Begivenheder
Begivenheder for 14 august
Begivenheder for 15 august
10:00 - 15:00

Pudsedag

Lokale Dato: 15 aug 2021 |
Lokal Tid: 4:00 - 9:00
Marinestuen
16
17
18
19
20
21
22
Begivenheder for 16 august
Ingen Begivenheder
Begivenheder for 17 august
Ingen Begivenheder
Begivenheder for 18 august
Ingen Begivenheder
Begivenheder for 19 august
Ingen Begivenheder
Begivenheder for 20 august
19:00 - 23:00

Admiralforsamling

Lokale Dato: 20 aug 2021 |
Lokal Tid: 13:00 - 17:00
Marinestuen
Begivenheder for 21 august
Begivenheder for 22 august
Ingen Begivenheder
23
24
25
26
27
28
29
Begivenheder for 23 august
Ingen Begivenheder
Begivenheder for 24 august
Ingen Begivenheder
Begivenheder for 25 august
Ingen Begivenheder
Begivenheder for 26 august
Ingen Begivenheder
Begivenheder for 27 august
Ingen Begivenheder
Begivenheder for 28 august
Begivenheder for 29 august
Ingen Begivenheder
30
31
1
2
3
4
5
Begivenheder for 30 august
Ingen Begivenheder
Begivenheder for 31 august
Ingen Begivenheder
Begivenheder for 4 september
8:00 - 20:00

Fregatskydning

Lokale Dato: 04 sep 2021 |
Lokal Tid: 2:00 - 14:00
Marinestuen