Leje af
Marinestuen

 • Fælles lejebetingelser:
 • Leje af marinestuen skal godkendes af bestyrelsen
 • At foreningen har mulighed for at stille med
  det personale der kræves.
 • På lørdage kan Marinestuen først lejes
  efter kl. 16.
 • Der kan ikke lejes til venner, fætre, kusiner el. lign. 

Leje af Marinestuen:

Følgende kan leje marinestuen:

 • Medllemmer af marineforeningen
 • Medlemmer af venneforeningen
 • Annoncører til privat el. firmabrug
   f.eks: fødseldag, jubilæum el. julefrokost.  

 

Når et medlem af Marineforeningen går fra borde, kan de efterladte låne Marinestuen til et efterfølgende arrangement.

Benyttelse af Marinestuen er vederlagsfrit, og vil være en sidste hilsen fra

Slagelse Marineforening.

Reservation for leje af Marinestuen:

Fulde navn.
Gade/vej, hus nr., etage, th/tv